Rybolov

Na Liptovskej Mare sú široké možnosti rybolovu. Platí tu kaprový režim a základný rybársky poriadok bez úprav. Je tu bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor, lieň, štuka, zubáč, ostriež, jalec hlavatý, boleň, podustva, pstruh dúhový, pstruh jazerný, zriedkavo možno natrafiť aj na sumca a úhora. Napriek hojnej navštevovanosťi je možné na priehrade stále uloviť i rybu trofejnej veľkosti.

Lov rýb je povolený od 01. 06. do 15. 03. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.06. Lov je povolený na 2 udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu. Loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososovitých rýb, vrátane lipňa a podustvy a najviac 7 kg rýb. Loviaci je povinný zapísať dátum lovu do prehľadu o úlovkoch pred začatím lovu a ulovenú rybu zapísať do prehľadu ihneď po jej privlastnení.

Prístup k vodnej ploche motorovými vozidlami je obmedzený ochranným pásmom lesa takmer po celom obvode vodnej nádrže, no pre motorizovaných rybárov je povolený vjazd na kamenné mólo pri kostolíku, mólo pod hotelom Bobrovník, Sielnické mólo, prístav v Liptovskom Trnovci a Ondrašovské mólo. Stanovanie a kempovanie je povolené iba na vyhradených miestach, no rybárske prístrešky (s podmienkou dodržiavania čistoty a poriadku na lovnom mieste) sú povolené. V zátopovej oblasti vodného diela je pri poklese hladiny zakázané parkovanie motorovými vozidlami, bivakovanie, kladenie ohňa a skladovanie akýchkoľvek vecí a predmetov, ktoré nesúvisia s priamym výkonom rybárskeho práva.

Používanie rybárskych plavidiel je povolené v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy s výnimkou Ratkovskej zátoky, kde je plavba motorovými plavidlami zakázaná bójou ” Zákaz plavby “.

VN Liptovská Mara, revír č.3-5340-1-1
Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov Liptovská Mara sa vyčleňuje pre rybolov úsek prístupovej cesty na depóniu č.1 a č.2 západne od oblúka prístupovej cesty a to min. 50 m od uvedeného oblúka. V tomto úseku sa zakazuje lov do do vzdialenosti 50 m od ťažobných alebo iných strojov, vstup do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení. Pri klietkovom chove rýb je lov povolený vo vzdialenosti 100 m z každej strany. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (č. parc. 1104/5) od 1. júla do 31. decembra. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka.

Gôtovany - zátoka, revír č.3-0830-1-1
Vodná plocha zátoky VN Liptovská Mara pri obci Gôtovany. Na tento rybársky revír sa vydávajú iba denné hosťovacie povolenia.

Lovné miery rýb a povolená doba lovu:

Druh rybyLovná mieraPovolená doba lovu
Kapor rybničný40 cm01.06. - 14.03.
Lieň sliznatý25 cm01.06. - 14.03.
Šťuka severná60 cm16.06. - 31.12.
Zubáč veľkoústy50 cm16.06. - 14.03.
Boleň dravý40 cm01.06. - 14.03.
Sumec veľký70 cm16.06. - 14.03.
Pstruh dúhový25 cm16.04. - 31.12.
Pstruh potočný25 cm16.04. - 31.08.
Pstruh jazerný45 cm16.04. - 31.08.
Jalec hlavatý20 cm01.06. - 14.03.

Denný čas lovu rýb:

január, február07.00 - 17.00 hod.
marec05.00 - 21.00 hod.
Zákaz rybolovu od 16.3. do 1.6. - neresisko rýb
jún, október04.00 - 24.00 hod.
júl, august, september00.00 - 24.00 hod.
november, december07.00 - 20.00 hod.

Fishing

Fishing

Fishing (Rybolov) patrí medzi relaxačno - zábavné aktivity v ponuke nášho liptovského športového areálu. Ryby sa chytajú v jazierku veľkosti približne 25 x 5 metrov, najväčšia hĺbka dosahuje 1,5 metra.K fishingu (rybolovu) je k dispozícii udica, chytá sa nahodením a navíjaním (ťahaním) umelej návnady. V jazierku je nasadený pstruh dúhový a úspešní rybári si môžu svoj úlovok odniesť domov alebo im ho chutne pripravíme údením a podávame s obloh...

viac