Archeoskanzen Havránok

Archeoskanzen Havránok

Národná kultúrna pamiatka Havránok - jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova. Bola sprístupnená v r. 1991. Komplex rekonštruovaných objektov púchovskej kultúry z mladšej doby železnej - laténskej (obydlia, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko s obetnou jamou, komplex valov s vstupnou bránou a i.). Stredovek je zastúpený dreveným opevnením s mostom, valmi, strážnou vežou a základmi stavieb z 15. st.). V blízkosti prístavného móla sa nachádza pôvodná veža rím.-kat. kostola Panny Márie.

Havránok je od jari do jesene dejiskom pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré si už získali renomé u širokej verejnosti. Priamo v archeologickom areáli prebiehajú keltské obrady - bežný život Keltov, obetovanie, hrnčiarstvo, spracovanie koží. V stredovekej časti areálu sa odohrávajú neľútostné bitky šermiarov.

Informácie a fotografie sú z www.liptovskemuzeum.sk.